× تخفیف ولنتاین 30% تخفیف چاپ عکس تا 5 اسفند ماه تمدید شد کد تخفیف: VAL402

فیلتر پولاریزه چیست و کاربرد آن ها در عکاسی

فیلتر پلاریزه چیست و کاربرد آن در عکاسی

فیلترهای پولاریزه (قطبی ساز) می توانند اشباع رنگ را افزایش داده و انعکاس را کاهش دهند – و یکی از تنها فیلترهای لنزی هستند که با استفاده از ویرایش عکس دیجیتال قابل بازتولید نیستند. آن ها ابزاری جدایی ناپذیر هستند که باید در کیف دوربین هر عکاسی جای داشته باشند. ولی ایجاد شمی درونی مبنی بر این که فیلتر پولاریزه چگونه بر عکس تاثیر خواهد گذاشت اغلب مستلزم آزمایش بسیار است. این خودآموز قصد دارد چنین فرایندی را برای شما بدین صورت تسریع کند که نشان دهد چگونه و چرا فیلترهای پولاریزه می توانند به صحنه های مختلف کمک کنند – و در برخی موارد آسیب برسانند.

فیلتر های پولاریزه در عکاسی

در مثال های بالا، فیلتر پولاریزه خیرگی مستقیم و شدید سطح آب را حذف می کند.

فیلترهای پولاریزه در جلوی لنز دوربین قرار می گیرند و کار خود را با فیلتر کردن نور خورشید که مستقیما به سمت دوربین در زوایای خاص بازتاب یافته، انجام می دهند. این امر سودمند خواهد بود زیرا مابقی نور اغلب پراکنده و رنگارنگ تر است اما علاوه بر آن مستلزم زمان نوردهی طولانی تری است (زیرا نور حذف شده است). زاویه ای که فیلتر می شود به واسطه چرخاندن خود پولاریزه کنترل می گردد و توان این اثر را می توان با تغییر خط دید دوربین نسبت به خورشید کنترل کرد.

استفاده از فیلترهای پولاریزه: زاویه خورشید و چرخش فیلتر

یک فیلتر پولاریزه زمانی بیشترین اثر خود را دارد که خط دید (در زیر با رنگ قرمز) قائم بر جهت خورشید باشد:

فیلتر پولاریزه

صفحات قرمز مبین جهت های حداکثر قابلیت قطبی سازی است. خطوط سبز مبین افق هستند.

یک راه خوب برای متصور شدن این مسئله آن است که انگشت اشاره خود را به سمت خورشید بگیرید درحالی که انگشت شست شما به سمت بالا باشد. هرجایی که شست شما در زمانی که دست خود را می چرخانید (در حالی که هنوز انگشت اشاره به سمت خورشید است) نشان می دهد، جایی است که فیلتر پولاریزه قادر به قوی ترین تاثیر خواهد بود.

ولی صرفا به این خاطر که فیلتر قادر به ارائه بیشترین اثر در جهات بالا است، لزوما بدین معنا نیست که این همان جایی است که عکس بیش از همه تحت تاثیر قرار می گیرد. چرخاندن فیلتر باعث تغییر زاویه ای (نسبت به خورشید) می شود که بیشترین قطبی سازی را دارد. بهترین راه برای حس این مسئله آن است که فیلتر را بچرخانید و در عین حال در منظره یاب دوربین (یا ال.سی.دی پشتی) نگاه کنید اما علاوه بر آن می توانید در پاراگراف بعدی برای یافتن جزئیات مربوط به چگونگی عملکرد این فرایند بخوانید.

نکاتی در مورد زاویه چرخش

در یک حالت حدی، می توانید فیلتر خود را بچرخانید تا جهت قطبی سازی حداکثری، قائم بر جهت خورشید باشد (همان طور که در مثال های بالا نشان داده شده است). در این مورد، اثر قطبی سازی تا اندازه ممکن برجسته خواهد بود. اگر پس از آن، تنها اندکی فیلتر را بچرخانید (۱۰-۲۰°)، می توانید زاویه اثر حداکثری را اندکی به سمت خورشید یا به دور از آن تغییر دهید اما در این مورد، اثر قطبی سازی به اندازه قبل برجسته نخواهد بود. همان طور که تغییر این زاویه به سمت جهت خورشید یا به دور از آن ادامه می یابد، اثر قطبی سازی نیز کمتر می شود. در نهایت، وقتی فیلتر به اندازه یک ۹۰° (طرف حدی دیگر) چرخانده شد، آن گاه اثر قطبی سازی دیگر قابل رویت نخواهد بود. هرگونه چرخشی بیشتر از این باعث می شود اثر قطبی سازی دوباره افزایش یابد و این چرخه تکرار می شود.

از آن جا که اثر قطبی سازی در رابطه با زاویه تغییر می کند، نتایج ممکن است حتی با استفاده از لنزی با زاویه باز، نابرابر باشد. برخی از بخش های صحنه ممکن است در جهتی باشند که مستقیما به سمت خورشید باشد در حالی که بخش های دیگر ممکن است در زاویه راست نسبت به خورشید باشند. در این حالت، یک طرف عکس، اثر قطبی سازی قوی خواهد داشت در حالی که طرف دیگر بدون آن خواهد بود.

در مثال سمت چپ، خورشید نزدیک خط افق بود بنابراین باریکه آسمان مستقیما بالای سر بیش از همه تحت تاثیر قطبی سازی قرار گرفت (باعث شد تاریک تر به نظر رسد)، در حالی که طرف بالا سمت چپ و مناطق پایین سمت راست (نزدیک تر به خط افق) کمتر تحت تاثیر بودند. در صورتی که یک لنز تله فتو فقط برای عکس گرفتن برج استفاده شده بود، آسمان بسیار یکنواخت تر به نظر می رسید.

با این که لنزهای زاویه باز قطعا ایده آل نیستند، اما چرخاندن فیلتر قطبی ساز گاهی می تواند باعث شود این اثر واقعی تر به نظر رسد. یک روش این است که اطمینان حاصل شود برجسته ترین قطبی سازی در لبه یا گوشه عکس قرار داشته باشد. بدین صورت، تغییر در قطبی سازی بیشتر شبیه یک گرادیان طبیعی در آسمان به نظر خواهد رسید (مثل وقتی که آسمان در زمان شفق به نظر می رسد).

فیلتر های پولاریزه در دوربین عکاسی

اشباع رنگ

یکی از ویژگی هایی که احتمالا در رابطه با قطبی سازها توجه کرده اید، نحوه افزایش اشباع رنگ آن ها است.

فیلتر پولاریزه در عکاسی

وقتی انعکاس مستقیم کاهش می یابد، کسر بیشتری از نور سوژه از نوع پراکنده است – باعث نمود رنگارنگ بیشتری می شود. شاخ و برگ ها سبزی روشن تری خواهند داشت، آسمان رنگ آبی عمیق تری خواهد داشت و گل ها پررنگ تر خواهند بود.

ولی، اشباع همیشه یکنواخت افزایش نمی یابد. کل این مسئله بسته به آن است که یک شیء خاص در زاویه بهینه نسبت به خورشید باشد، یا این که شیء به شدت بازتاب دهنده باشد. به طور کلی، اشیائی با بازتاب بیشتر، در زمان استفاده از قطبی ساز، شاهد افزایش بیشتری در اشباع خواهند بود. روزهای صاف و آفتابی نیز بسیار بیشتر در مقایسه با روزهای ابری، تحت تاثیر قطبی سازها قرار می گیرد.

فیلتر پولاریزه در عکاسی

در مثال بالا، اثر به وجود آمده روی سنگ و شاخ و برگ ظریف است، اما آسمان به شکل قابل توجهی آبی تیره شده است. مراقب بیش از حد از این اثر استفاده نکنید؛ آسمان های بیش از حد تاریک در میانه روز یا شاخ و برگ بیش از حد پررنگ به آسانی می توانند باعث شوند عکس غیرواقعی به نظر رسد.

انعکاس، پنجره و شفافیت

یک فیلتر قطبی ساز می تواند ابزاری بسیار قوی برای حذف انکعاس و جداسازی اشیائی باشد که خیس، زیر آب یا پشت پنجره هستند. در مثال زیر، یک فیلتر قطبی ساز به عکاس امکان می دهد از میان سوژه هایی که از سطح آب یا زیر آب بازتاب یافته اند، دست به انتخاب بزند.

کاربرد فیلتر پولاریزه در عکاسی

در مثال بالا، توجه کنید که چطور قطبی ساز قادر نبوده است به طور کامل انعکاس ها را حذف کند (با این که عملکرد نسبتا خوبی داشته است). چنین چیزی هیچ گاه ممکن نیست اما خوشبختانه قطبی سازها معمولا قادر هستند انعکاس ها را غیرمحسوس کنند مگر آن که نسبتا شدید باشند. متاسفانه، یک استثنا در این زمینه، سطوح فلزی است – که اغلب درخشنده ترین و غیرمطلوب ترین نوع انعکاس است.

فیلتر پولاریزه چیست

یک فیلتر قطبی ساز همچنین می تواند انعکاس های ناخواسته را زمانی که عکسی از پنجره یا سایر موانع شفاف گرفته می شود، حذف نماید. این می تواند ابزاری بسیار مفید در زمان عکاسی از اشیائی در ویترین مغازه ها، عکاسی از پنجره قطار یا قابی شیشه ای باشد.

ولی قطبی سازها گاهی نیز می توانند باعث شکل دهی رنگین کمان های غیرواقعی یا اثر موج روی شیشه شوند که غیریکنواخت هستند. یک مثال خوب از این مورد، چیزی با عنوان «Briefringement» است که وقتی عکس قطبی شده از پنجره هواپیما گرفته می شود، شکل می گیرد.

فیلتر پلاریزه چیست

کنتراست و خیرگی

از آن جا که قطبی سازها انعکاس مستقیم را کاهش می دهند، این مسئله اغلب دارای نتیجه کاهش کنتراست تصویر است. این می تواند باعث شود ثبت صحنه هایی با طیف دینامیک گسترده، آسان تر شود، مثل تلاش برای متوازن کردن آسمان روشن با زمینی نسبتا بدون انعکاس (که حتی می تواند باعث شود از اهمیت استفاده از فیلتر تراکم خنثای درجه دار یا طیف دینامیک بالا کاسته شود.)

ولی خیرگی/کنتراست کمتر گاهی مطلوب نیست. در مثال زیر، هدف هنری، برجسته کردن جاده پرپیچ و خم از طریق نشان دادن آن در کنتراست شدید با پیرامون خود بوده است. استفاده از فیلتر قطبی ساز در حقیقت باعث تضعیف این هدف شده است:

فیلتر پلاریزه چیست

از سوی دیگر، در بیشتر شرایط دیگر، کاهش خیرگی مطلوب بوده و عموما باعث تولید عکس بهتری می شود. برای نمونه، در مثال بالا، نور در مورد صخره های طرف راست چندان شدید و انعکاسی به نظر نمی رسد.

در شرایطی دیگر، قطبی سازها می توانند کنتراست را افزایش دهند. در مثال بعدی، قطبی ساز باعث افزایش کنتراست از طریق فیلتر کردن نور بازتاب یافته از مه و دریا شده است. این اثر بیش از همه در مورد تپه ها و ابرهای پنبه ای بالای سر برجسته است.

فیلتر پلاریزه در عکاسی

به طور کلی، استفاده از قطبی ساز در مورد ابر و آسمان تقریبا همیشه کنتراست را افزایش می دهد اما در صورتی که خود سوژه به شدت انعکاسی باشد، آنگاه قطبی ساز احتمالا کنتراست را کاهش خواهد داد.

معایب

در حالی که فیلترهای قطبی ساز مشخصا مفید هستند اما معایبی نیز دارند که عبارتند از:

  • می توانند باعث شوند نوردهی مستلزم ۲-۳ استاپ (۴-۸x) نور بیشتری نسبت به حالت عادی باشد.
  • یکی از گران قیمت ترین انواع فیلترها هستند.
  • مستلزم آن هستند که دوربین در زاویه راست نسبت به خورشید قرار گیرد تا بیشترین اثر را داشته باشد.
  • به مدت زمان طولانی تری نیاز دارند زیرا باید چرخانده شوند.
  • در زمان استفاده از منظره یاب دوربین، مجسم کردن آن ها دشوار است.
  • احتمالا می توانند کیفیت عکس را چنانچه فیلتر کاملا تمیز نگه داشته نشود، کاهش دهند.
  • در حالت عادی نمی توان از آن ها در مورد عکس های پانورامایی وصله وصله یا عکس های زاویه باز استفاده کرد.

علاوه بر این، گاهی انعکاس برای عکس ضروری است. دو مثال مهم شامل طلوع خورشید و رنگین کمان است؛ در صورتی که از فیلتر قطبی ساز استفاده کنید و آن را چرخانده و در حالت حداکثری قرار دهید، نور رنگارنگ بازتابی از بین می رود.

* توجه: قطبی سازها گاهی رنگ و کنتراست رنگین کمان را از طریق تیره کردن ابرهای پس زمینه افزایش می دهند اما این تنها در صورتی است که فیلتر درست چرخانده شده باشد. علاوه بر این، جای دادن هردو انتهای رنگین کمان اغلب مستلزم لنز زاویه باز است که در این صورت، صحنه/رنگین کمان ممکن است نابرابر به نظر رسد.

فیلتر پولاریزه در عکاسی چیست

 

دسته بندی: 
مطالب مرتبط: 

logo-samandehi

تلگرام پشتیبانی